Třídění odpadu v domácnostech

Třídění odpadů je velmi snadné, dá se provozovat jak v garsonce v paneláku ve velkém městě, tak ve vícegeneračním domku na venkově.

Několik možností jak v domácnosti třídit odpady:

1. Třídění nebezpečných odpadů

Pokud ve Vašem městě není sběrný dvůr, je nutné s odpadem vyčkat na mobilní svoz odpadu. Odpad je nutné uložit na zabezpečeném místě (sklep, půda) a řádně uzavřený v obalu tak, aby při neodborné manipulaci nedošlo k úniku a potřísnění pokožky. U léků je situace jednodušší, ty lze kdykoliv odevzdat do lékárny.

2. Třídění využitelných odpadů

Domácnosti disponující velkým množstvím prostoru, sklepem, kůlnou apod. si mohou dovolit luxus oddělených odpadkových košů, nebo například samostatných pytlů na jednotlivé druhy odpadu. Pokud se jeden z košů, nebo pytlů naplní, stačí jej vyprázdnit do příslušného kontejneru.

Je-li místa poskrovnu je možné použít třeba starou krabici od bot a do ní odkládat všechen využitelný odpad – sklenice, plastové lahve, papírové obaly. Jakmile se krabice naplní odneseme krabici ke kontejnerům a na místě roztřídíme do příslušných nádob.

Pokud není místa nazbyt, je tu ještě jedno řešení, odpad se během dne odkládá do igelitové tašky a druhý den ráno při cestě do práce se odloží do příslušných kontejnerů.

Rozhodně se tedy nejedná o „práci navíc,“ jak často zní oblíbená výmluva, záleží pouze na ochotě každého.

Institut zpětného odběru

Zpětný odběr je novinka, která byla zavedena s novým zákonem o odpadech v roce 2001. Jejím účelem je přenesení odpovědnosti za některé druhy odpadů přímo na výrobce. Zpětný odběr se týká většinou takových použitých zařízení, které se po ukončení své životnosti stávají nebezpečným odpadem, jedná se o minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, zářivky a výbojky , pneumatiky a lednice používané v domácnostech. Tyto výrobky, v případě že již dosloužily, jsou výrobci povinni od spotřebiče zdarma odebrat zpět. Tedy, pokud Vám doslouží lednička, máte plné právo ji přivézt k prodejci, u kterého si koupíte novou, i když nákup nové není podmínkou, stejně tak můžete v pneuservisu odevzdat ojeté pneumatiky, v autoservisu vyjetý olej a v prodejně elektro pak staré zářivky, nebo vybité baterie.