Úřad městské části Praha-Zbraslav vyhlásilo výběrové řízení: vedoucí Odboru majetku, investic a rozvoje

Úřad městské části Praha-Zbraslav vyhlásilo výběrové řízení: vedoucí Odboru majetku, investic a rozvoje

13.11.2018

Tajemnice Úřadu Městské části Praha-Zbraslav vyhlásila dne 9. 11. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

vedoucí Odboru majetku, investic a rozvoje

Druh – náplň práce:

Vedoucí úředník státní správy a samosprávy – krátkodobé a střednědobé investiční akce, podklady pro komplexní rozvoj území MČ Praha – Zbraslav na úseku samosprávy, činnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek, dotační management.

Místo výkonu práce:

Úřad městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav

Platové zařazení:

10. platová třída dle platného nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpokládaný termín nástupu:

od 1. ledna 2019, popřípadě dohodou

Pracovní úvazek:

celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce

Přihláška musí být doručena nejpozději do:

26. 11. 2018 do 12:00 hodin

Bližší podmínky:

http://www.mc-zbraslav.cz/radnice-a-urad/uredni-deska-1/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-vedouci-odboru-majetku-investic-a-rozvoje-1280.html?kshowback

VŘ – výběrové řízení: vedoucí Odboru majetku, investic a rozvoje