Usnesení Č. 1/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Komisi kontrolující dodržování vyhlášky č. 1/2003 o ochraně ovzduší ve složení Miroslav Petřík, Pavel Šmíd, František Vaněk.

2. Zrušení Usnesení obecního zastupitelstva Jíloviště ze dne 20. 3. 2000.

3. Zachování stávajícího sjezdu ze Strakonické (směr Dobříš) do obce i po vybudování odbočovacího pruhu s novým sjezdem.

ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:

1. Podobu OÚ Jíloviště.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:

1. Zajistit smlouvami a doklady směnu pozemku s SPT Telecom.

Zajistí: starosta. Termín: červen 2004.

2. Projednat s uživateli obecních pozemků jejich zájem o koupi či pokračování pronájmu.

Zajistí: starosta. Termín: červen 2004.

3. Vypracovat písemný návrh na podobu OÚ.

Zajistí: všichni zastupitelé. Termín: do zasedání č. 2/2004.

Schváleno 9 hlasy.

V Jílovišti dne 11. 2. 2004

Zapsala: M. Šedivá

Ověřili: Ing. P. Paluš, T. Patera