Usnesení č. 10/2003

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Dodavatelskou firmu na plynofikaci hasičské zbrojnice včetně obecního bytu, firmu Miroslav Hrubý – Montáže topení, vody a plynu.

Schváleno 8 hlasy. Zdržel se hlasování M. Petřík.

V Jílovišti dne 22. 10. 2003

Zapsal: K. Dostálek

Ověřili: M. Petřík, P. Šmíd