Volby do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Jíloviště podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Společné volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 5. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu dne 6. listopadu 2004 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je volební místnost v hasičské zbrojnici, Pražská 110, Jíloviště.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky do zastupitelstva Středočeského kraje společně s hlasovacími lístky do Senátu Parlamentu České republiky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční

v pátek dne 12. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu dne 13. listopadu 2004 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Při konání II. kola voleb do Senátu obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

V Jílovišti dne 20. září 2004

Ing. Karel Dostálek

starosta