Volby

Volby se uskuteční v naší hasičské zbrojnici. Volby budou probíhat v těchto hodinách:

v pátek dne 12. listopadu 2004 od 14:00 hod do 22:00 hod

a

v sobotu dne 13. listopadu 2004 od 8:00 hod do 14:00 hod

Hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti.