Výsledky ankety „Práce zastupitelstva obce Jíloviště po ročním působení“

108 Kladně     
19 Spíše kladně
20 Spíše záporně
35 Záporně