Výsledky senátních voleb

I. kolo voleb konané ve dnech 5.11. a 6.11.2004

Č. kandidáta Jméno a příjmení Počet hlasů

1. Jiří Oberfalzer 91

2. Tomáš Jedlička 25

3. Martin Bezouška 6

4. Jiří Besser 6

5. Rudolf Peltan 16

6. Otakar Maňas 5

7. Lenka Šmídová 15

8. Dušan Kučera 1

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem: 471

Počet odevzdaných úředních obálek: 181

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 165

Do druhého kola voleb postoupili Jiří Oberfalzer a Tomáš Jedlička.

II. kolo voleb konané ve dnech 12.11. a 13.11.2004

Č. kandidáta Jméno a příjmení Počet hlasů

1. Jiří Oberfalzer 85

2. Tomáš Jedlička 50

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem: 471

Počet odevzdaných úředních obálek: 135

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 135