Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – Jíloviště – 1. etapa

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – Jíloviště – 1. etapa

31.10.2018

  Výzva k podání nabídky

  Příloha č. 1 – Krycí list nabídky – dodávky a služby

  Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – základní způsobilost

  Příloha 3 – výkaz výměr

  Příloha 4 – rozpočet – souhrnný list stavby 1 etapa

  Zadávací dokumentace


Doplňující informace 1 – projekt

  D.2.1.3_PP_Stoka_1_R01

 

  D.2.1.4_PP_Stoka_1_1

  D.2.1.5_Uloz_plast_potr

  D.2.1.6_Typ_rev_sachta_DN1000

  D.2.1.7_Vypis_sachet_R01

  D.2.3.3_PP_Vetev_1_R01

  D.2.3.4_PP_Vetev_1_1

  D.2.3.5_Ulozeni_PE_potrubi

  D.2.3.6_Kladecske_schema_R01


Doplňující informace 2 – Technická zpráva a etatizace

  G.1_Situace_etapizace

  B_Souhrnna_technicka_zprava_R01