Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 41/2017 – Zasedání se ruší