Závěrečný účet za rok 2003

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2003 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. března 2003. Do schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny rozpočtovým opatřením, které schválilo zastupitelstvo obce dne 26. 11. 2003.