Zdobení perníčků

Vezměte si prosím s sebou tácek, na němž si budou moct nazdobené perníčky odnést – perníčky dlouho zasychají a je třeba je odnést položené jeden vedle duhého.