Změna povinnosti výměny občanských průkazů

Povinnost výměny občanských průkazů se NEVZTAHUJE na OP vydané občanům narozeným PŘED 1. LEDNEM 1936, pokud NENÍ v těchto občanských průkazech DOBA UKONČENÍ PLATNOSTI VYZNAČENA KONKRÉTNÍM DATEM.