Zvonice 4/2012

Zasedání zastupitelstva č. 17/2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 17/ 2012

Datum: 16. 08. 2012

Začátek zasedání: 19:03 h

Ukončení zasedání: 20:25 h

Přítomni: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, JUDr. J. Nekola, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Hosté: 88 občanů (dokud byla možnost počet příchozích sledovat), pracovníci ČT Praha

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda Ing. J. Vorel

– ověřovatele zápisu č. 17/2012: L. Hastrmanová, R. Moureček

– zapisovatelku zápisu č. 17/2012: L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 17/2012

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

  1. Návrhu na konání místního referenda na území obce Jíloviště podaného přípravným výborem.

  2. Žádosti o souhlas s návrhem dělení pozemků ke geometrickému plánu 749-88/2011.

  3. Žádosti o zajištění mateřské školky.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 13. 9. 2012 v 19:00 h na OÚ Jíloviště

Zasedání ZO – 20. 9. 2012 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

2) Informace:

a) Finanční náklady na opravu částí komunikací – Pražská, Na Hájensku, K Trnové, Lipová a Na Zvonici.

3) Dotazy občanů.

Schváleno 9 hlasy.

Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.

Program zasedání ZO Jíloviště č. 17/2012