Program zasedání ZO Jíloviště č. 22/2012

Zasedání zastupitelstva č.22/2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v  hasičské zbrojnici v  Jílovišti