Svoz biologického odpadu

 

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., nabízí každý lichý čtvrtek (1x za 14 dní) v období od

dubna do konce listopadu 2014 svoz biologického odpadu. První svoz proběhne 10. dubna 2014.

Do nádoby pro biologicky rozložitelný odpad patří listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce

a zeleniny, větve stromů a keřů, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.

Roční cena včetně pronájmu nádob je stejná jako v r. 2013:

nádoba 120 l        512 Kč

nádoba 240 l        826 Kč

Občané, kteří tuto službu využívali již v předchozích letech, zaplatí na Obecním úřadě Jíloviště do 30. 3.

2014. Tamtéž se mohou přihlásit noví zájemci.  

 

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

V pátek 21.3. 2014 v odpoledních hodinách budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na odložení věcí, které Vám doma překážejí. Kentejnery budou k dispozici až do pondělí 24.3.2014.

Stanoviště kontejnerů jsou:

    • roh ulice Zenklova a Na Hájensku,

    • u obecního úřadu,

    • v ulici K Dubíčku.

Chtěli bychom Vás také upozornit, že do kontejnerů nepatří stavební materiál, zeminy, sutě, nebezpečný a biologický odpad.

 

 

 

Přílohy

Mime-fileKontejner

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční:

v sobotu 22.3.2014
od 10,00 do 11,30 hod.

před Obecním uřadem Jíloviště.

Do nebezpečného odpadu patří např. barvy, ředidla, baterie, léky, kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy, teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky…