Sběr nebezpečného odpadu

Sběr vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční:

v sobotu 22.3.2014
od 10,00 do 11,30 hod.

před Obecním uřadem Jíloviště.

Do nebezpečného odpadu patří např. barvy, ředidla, baterie, léky, kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy, teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky…