Svoz biologického odpadu

 

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., nabízí každý lichý čtvrtek (1x za 14 dní) v období od

dubna do konce listopadu 2014 svoz biologického odpadu. První svoz proběhne 10. dubna 2014.

Do nádoby pro biologicky rozložitelný odpad patří listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce

a zeleniny, větve stromů a keřů, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.

Roční cena včetně pronájmu nádob je stejná jako v r. 2013:

nádoba 120 l        512 Kč

nádoba 240 l        826 Kč

Občané, kteří tuto službu využívali již v předchozích letech, zaplatí na Obecním úřadě Jíloviště do 30. 3.

2014. Tamtéž se mohou přihlásit noví zájemci.