Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 6/2015 ze dne 1.4.2015

Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

 

P R O G R A M:

 

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Schválení programu

4. Projednání a schválení:
a) Zrušení VŘ na dodavatele MŠ
b) Dodavatele obce – účetnictví
c) Dodavatele dostavby kolumbária, opravy hřbitovní brány a zdi
d) Účasti obce Jíloviště v e – aukcí elektřiny pro OBEC a v e-aukci elektřiny pro občany pořádané Mníškem pod Brdy
e) Správce rozpočtu obce
f) Dodavatele svozu komunálního odpadu na základě vyhlášeného výběrového řízení malého rozsahu
g) Rozpočtového opatření č. 3/2015
h) Příspěvek obce Jíloviště na zastřelné  – divoká prasata (Mníšecký region) ve výši 5 tis.,-Kč
i) Prodeje vozidla Avia A 31.1 K
j) Nové znělky hlášení rozhlasu

 

5. Seznámení:
a) S rozpočtovým opatřením č. 2/2015

 

6. Různé:

1) Stanovení termínu pracovní schůzky a Zasedání zastupitelstva číslo 8.

 

7. Informace:     
1) Pražská postup stavby
2) VOK, postup výstavby
3) Informace o projednávání ÚP
4) Informace pošta – změna úředních hodin
5) Uzavírka R4

 

8. Diskuse a dotazy občanů

 

Ing. Vladimír Dlouhý
starosta

Uzavírka R4 Řitka – Mníšek pod Brdy

 

Informace č. 4 o organizaci dopravy během rekonstrukce Pražské

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám informaci č. 4 o postupu prací rekonstrukce komunikace Pražská. Zároveň si vás dovolujeme požádat o pochopení s těmito dopravními omezeními a respektování přechodného dopravního značení.

Postup prací III.etapa:

• V období od 15. 4. proběhne realizace asfaltové podkladní vrstvy v úseku Příjezdní – Lipová , 16. 4. bude tento úsek otevřen pro dopravní obsluhu. Nájezd na Strakonickou bude možný pouze u mostu na Všenory.
• Provoz v ulici Pražské v úseku Lipová – nájezd na Strakonickou bude od 16. 4. až do termínu dokončení stavby zcela uzavřen, pro mimořádné případy bude možný průjezd osobními vozidly po dohodě se stavbyvedoucím. Protože v tomto úseku bude probíhat výkop pro dešťovou kanalizaci, bude průjezd značně omezen.
• Příjezd do ulic Hasičská, Zahradní, K Dubíčku a Lesní bude možný pouze z ulice K Trnové.
• Uzavřeny budou nájezdy na Pražskou z ulic K Dubíčku, Na Zvonici, Hasičská a Zahradní. Jakmile stavba provede podkladní betonovou vrstvu v křižovatce s Hasičskou a Zahradní, bude provoz umožněn i v této části Pražské. Totéž platí i o úseku Hasičská – K Dubíčku.
• Sjezd ze Strakonické k motorestu U Šíchů bude možné využít pouze pro příjezd na parkoviště u motorestu.
• Termíny se mohou z důvodů nepříznivých klimatických podmínek v řádu jednotek dnů měnit.
• Odvoz komunálního odpadu – AVE je informována o uzavírkách Pražské, GD bude zajišťovat i dále svoz nádob na komunální odpad z nedostupných míst na dopravně přístupná místa.
• Pro chodce budou v uzavřené části komunikace vymezeny páskou koridory pro přístup k jednotlivým nemovitostem.
• Schéma objížděk je uvedeno v přiložené mapce.

 

Přílohy

Mime-fileMapka

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015