Informace č. 4 o organizaci dopravy během rekonstrukce Pražské

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám informaci č. 4 o postupu prací rekonstrukce komunikace Pražská. Zároveň si vás dovolujeme požádat o pochopení s těmito dopravními omezeními a respektování přechodného dopravního značení.

Postup prací III.etapa:

• V období od 15. 4. proběhne realizace asfaltové podkladní vrstvy v úseku Příjezdní – Lipová , 16. 4. bude tento úsek otevřen pro dopravní obsluhu. Nájezd na Strakonickou bude možný pouze u mostu na Všenory.
• Provoz v ulici Pražské v úseku Lipová – nájezd na Strakonickou bude od 16. 4. až do termínu dokončení stavby zcela uzavřen, pro mimořádné případy bude možný průjezd osobními vozidly po dohodě se stavbyvedoucím. Protože v tomto úseku bude probíhat výkop pro dešťovou kanalizaci, bude průjezd značně omezen.
• Příjezd do ulic Hasičská, Zahradní, K Dubíčku a Lesní bude možný pouze z ulice K Trnové.
• Uzavřeny budou nájezdy na Pražskou z ulic K Dubíčku, Na Zvonici, Hasičská a Zahradní. Jakmile stavba provede podkladní betonovou vrstvu v křižovatce s Hasičskou a Zahradní, bude provoz umožněn i v této části Pražské. Totéž platí i o úseku Hasičská – K Dubíčku.
• Sjezd ze Strakonické k motorestu U Šíchů bude možné využít pouze pro příjezd na parkoviště u motorestu.
• Termíny se mohou z důvodů nepříznivých klimatických podmínek v řádu jednotek dnů měnit.
• Odvoz komunálního odpadu – AVE je informována o uzavírkách Pražské, GD bude zajišťovat i dále svoz nádob na komunální odpad z nedostupných míst na dopravně přístupná místa.
• Pro chodce budou v uzavřené části komunikace vymezeny páskou koridory pro přístup k jednotlivým nemovitostem.
• Schéma objížděk je uvedeno v přiložené mapce.

 

Přílohy

Mime-fileMapka