Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

 

P R O G R A M:

 

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Schválení programu

4. Projednání a schválení:
a) Zrušení VŘ na dodavatele MŠ
b) Dodavatele obce – účetnictví
c) Dodavatele dostavby kolumbária, opravy hřbitovní brány a zdi
d) Účasti obce Jíloviště v e – aukcí elektřiny pro OBEC a v e-aukci elektřiny pro občany pořádané Mníškem pod Brdy
e) Správce rozpočtu obce
f) Dodavatele svozu komunálního odpadu na základě vyhlášeného výběrového řízení malého rozsahu
g) Rozpočtového opatření č. 3/2015
h) Příspěvek obce Jíloviště na zastřelné  – divoká prasata (Mníšecký region) ve výši 5 tis.,-Kč
i) Prodeje vozidla Avia A 31.1 K
j) Nové znělky hlášení rozhlasu

 

5. Seznámení:
a) S rozpočtovým opatřením č. 2/2015

 

6. Různé:

1) Stanovení termínu pracovní schůzky a Zasedání zastupitelstva číslo 8.

 

7. Informace:     
1) Pražská postup stavby
2) VOK, postup výstavby
3) Informace o projednávání ÚP
4) Informace pošta – změna úředních hodin
5) Uzavírka R4

 

8. Diskuse a dotazy občanů

 

Ing. Vladimír Dlouhý
starosta