Přerušení dodávky elektrické energie

25.11.2016 bude přerušena dodávka elektřiny v části Obce Jíloviště,  v ulici Klínecká č.p. 78 a 157 a Pražská č.p. 147 od 7,30 do 11,30.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 31/2016 ze dne 26.10.2016

Svoz nebezpečného odpadu

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si připomenout, že svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 12. 11. 2016 od 8,30 do 10,30 na stanovišti u Obecního úřadu.

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne od 11.11.2016 do14.11.2016 na stanovištích, Na Hájensku, u Obecního úřadu a v ulici K Dubíčku.

Poslední svoz popelnic na bioodpad bude 8. 12. 2016.

Obecní úřad Jíloviště

Přerušení provozu mateřské školy o vánočních svátcích 27.12 – 30.12.2016

 

Výsledky ankety „Otevření závory pro pěší“

Byla ukončena anketa "Otevření závory pro pěší" na otázku "Přejete si otevření závory pro pěší, cyklisty, kočárky apod. (místo závory by byl umístěn středový sloupek)  u cesty vedoucí od Srba servisu pod dálnicí do ulice Na Zvonici?" s těmito výsledky:

Ano: 96
Ne: 16
Je mi to jedno: 17