Svoz nebezpečného odpadu

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si připomenout, že svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 12. 11. 2016 od 8,30 do 10,30 na stanovišti u Obecního úřadu.

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne od 11.11.2016 do14.11.2016 na stanovištích, Na Hájensku, u Obecního úřadu a v ulici K Dubíčku.

Poslední svoz popelnic na bioodpad bude 8. 12. 2016.

Obecní úřad Jíloviště