Výsledky ankety Září 2019

Výsledky ankety Září 2019

29.09.2019

 

 

 

 

Výsledky všech anket

 

Program 7. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 7. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

27.09.2019

Dne 2. 10. 2019 v 18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky na 29.10.2019 a 8. zasedání zastupitelstva na 30.10.2019
  6. Seznámení: s RO 9/2019
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

 Program 7. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 

Sběr šrotu a elektroodpadu

Sběr šrotu a elektroodpadu

27.09.2019

Upozornění pro občany

Upozornění pro občany

27.09.2019

Dne 30.9. v době od 11.00 do 16.30 budou mimořádně parkovat osobní auta v prostoru pod Všenorským mostem směrem na Fr. Smolíka a kolem lípy republiky u hřiště v souvislosti s konáním mezinárodní akce Celní školy.
 
Obecní úřad

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Klínce

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Klínce

25.09.2019

Obec Jíloviště
se sídlem Pražská 81, 252 02 Jíloviště
IČO:00241334
zastoupená ing. Vladimírem Dlouhým, starostou obce
č.ú. 4309731379/0800
kontaktní spojení: tel. 257 730 274, e-mail: obec@jiloviste.cz
(dále jen „příjemce“)

 

Smlouva