Výsledky jednání vlády 30. 8.2021 – mimořádná opatření MZDR

Výsledky jednání vlády 30. 8.2021 – mimořádná opatření MZDR

31.08.2021

Výsledek z jednání vlády, přijatá mimořádná opatření MZDR.

 1.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců v sociálních službách
 2.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování klientů a uživatelů pobytových sociálních služeb

Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila:

 • zaměstnanci v sociálních službách, které poskytují péči v pobytových zařízeních, i klienti a uživatelé těchto služeb se od 1. září budou muset nechat pravidelně co sedm dní testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.
 • nařízené opakované testování na covid-19 se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované, prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží vlastním platným výsledkem PCR testu. Nebude se vztahovat ani na klienty v terminálním stádiu nemoci v hospicích. V případě zaměstnanců se tato povinnost bude vztahovat až na zmíněné výjimky na všechny, kteří přicházejí s klienty či uživateli sociálních služeb do styku, přičemž za zaměstnance se budou považovat i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků. Pravidelné testování se tak bude týkat například domovů pro seniory, lůžkových zařízení pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů či odlehčovacích pobytových služeb.

Zasílám rovněž z 30. 8. 2021 vydané Stanovisko Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) – nezávislé skupiny expertů k podání třetí dávky vakcíny proti onemocnění covid-19 – zdroj zde: https://www.meses.cz/wp-content/uploads/2021/08/MeSES_stanovisko_162021-1.pdf

a INFO z tisku např. zde: https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/odbornici-doporucuji-spojit-treti-davku-s-ockovanim-proti-chripce.2cad5cb6/

Obec v Srpnu 2021

Obec v Srpnu 2021

30.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • PŘEDSTAVILI JSME ZÁMĚR OBCE NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ŘSD, PROBĚHLO PRVNÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
 • ZAČALA REKONSTRUKCE ULICE NA HÁJENSKU S DOTACÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 • PŘIPRAVOVALI JSME AKCE V ZÁŘÍ – ZBRASLAV JÍLOVIŠTĚ, POSVÍCENÍ A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
 • BYL OPRAVEN POVRCH VOZOVKY VŠENORSKÉHO MOSTU
 • PŘIPRAVUJEME STAVBU WORK OUTU A PUMPTRACKU
 • OSADILI JSME NOVÉ ZÁBRADLÍ I S KVĚTINAMI PŘED CUKRÁRNU STÁŇA
 • OSADILI JSME NOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA ULICI PRAŽSKÁ
 • UPRAVILI JSME OKOLÍ LÍPY REPUBLIKY
 • PŘEMÍSTILI JSME KONTEJNER NA TRÁVU Z VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ K BÝVALÉ VODÁRNĚ

Příloha Srpen 2021

Staň se dobrovolníkem pro onkologicky nemocné

Staň se dobrovolníkem pro onkologicky nemocné

27.08.2021

Uzavírka vody 30.8.2021

Uzavírka vody 30.8.2021

27.08.2021

Dne 30. 8. 2021- tj. v pondělí, se pokusíme o provedení opravy malého úniku vody v Lesní ulici na Močidlech. Z hlediska zemních prací se jedná o dost problematické místo s množstvím podzemních sítí kolem vodovodu.

 

uzavírka vody

mapa

Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny

Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny

25.08.2021

Program:

 1. Schválení zřízení fondu svazku
 2. Založení společnosti s ručením omezeným
 3. Různé

 Pozvánka