Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.26/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.26/2021

25.10.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 26/2021 dne 20.10.2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení
 3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 13.12.2021 a zasedání zastupitelstva 15.12.2021
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.26

Úprava střednědobého výhledu obce Jíloviště na rok 2021 a roky 2022 – 2023

Úprava střednědobého výhledu obce Jíloviště na rok 2021 a roky 2022 – 2023

21.10.2021

Úprava střednědobého výhledu obce Jíloviště na rok 2021 a roky 2022 – 2023

Výstraha ČHMÚ

Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost výstraze ČHMÚ.

Obecní úřad

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000358
Odesláno: 20.10.2021 11:07:46
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000357 vydanou 19.10.2021 v 11:50:17 hodin
Územní platnost: ORP Černošice

Meteorologická situace: V silném západním proudění přejde přes naše území k východu studená fronta.
Silný Velmi silný vítr Nízký Vysoký st. nebezpečí
21.10. 08:00
21.10. 09:00 – 21.10. 21:00
21.10. 20:00
Popis: Očekává se čerstvý až silný jihozápadní až Silný jihozápadní, postupně západní vítr 8 až 13 m/s, místy s nárazy 19 až 24 kolem 25 m/s (70 až 85 km/h). (90 km/h).
Doporučení: Možná Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na majetku a některých budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi, možné komplikace větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě. dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se zajistit sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a při řízení vozidel. neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit túry vycházení a nevydávat se zejména do hřebenových partií. na túry. Dodržovat pokyny Horské služby.

Jednání vlády 20. 10. 2021 + nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR

Jednání vlády 20. 10. 2021 + nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR

21.10.2021

 příloze zasílám výsledek z dnešního jednání vlády, nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR.

 1.  Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb s účinností od 1. listopadu (celé znění mimořádného opatření)
 2.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. října
  (celé znění mimořádného opatření)
 3.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 s účinností od 1. listopadu
  (celé znění mimořádného opatření)
 4.  Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 30.9.2021 do odvolání
 5.  Stanovisko MeSES k vývoji epidemie covid-19 v podzimních měsících 2021
 6.  Vládní usnesení a odůvodnění související s bojem proti epidemii 2021-10-20

Vláda na mimořádném jednání ve středu 20. října 2021 projednala zpřísnění protiepidemických opatření v souvislosti s rostoucími počty nakažených nemocí covid-19.

Vláda projednala změny v protiepidemických opatřeních, které v souvislosti se sílící vlnou epidemie covid-19 připravilo Ministerstvo zdravotnictví. Od 25. října bude opět zavedena povinnost používat respirátor ve všech vnitřních prostorech budov včetně pracovišť až na stanovené výjimky, např. pro pedagogické pracovníky při výuce nebo pro zaměstnance, kteří budou na pracovišti sami.

Od 1. listopadu pak bude platit, že provozovatelé restaurací, klubů, diskoték a dalších obdobných provozoven budou mít povinnost kontrolovat OTN, zda má zákazník platný test, očkování či potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Dojde také ke zkrácení doby platnosti testů – antigenní test bude nově platit jen 24 hodin, PCR test 72 hodin. Zároveň ministerstvo rozhodlo omezit úhradu preventivních testů na SARS-CoV-2. Nárok na bezplatné provedení testu (RAT antigenní test jednou za sedm dnů a dva PCR testy za kalendářní měsíc) budou mít nově jen osoby mladší 18 let, osoby, které se kvůli zdravotnímu stavu nemohou podrobit očkování a osoby, které podstoupily alespoň jednu dávku očkování.

Zároveň se ale zvyšuje věková hranice dětí, které se nemusejí prokazovat OTN, ze šesti na dvanáct let, a pokud se bude jednat o organizovanou sportovní soutěž, zvyšuje se tato věková hranice na 18 let.

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

21.10.2021

 

Rozpočtové opatření č. 4/2021 – vloženo 21.10.2021