Aktuální opatření od 1.11.2021

Aktuální opatření od 1.11.2021

30.10.2021

Obec v Říjnu 2021

Obec v Říjnu 2021

29.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • DOKONČUJEME VÝSTAVBU PUMPTRACKU A WORK OUTU NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI S DOTACÍ OD MMR
 • PODALI JSME ŽÁDOST O DOTACI NA VÝSTAVBU DVOU UMĚLÝCH HŘIŠŤ NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI
 • OBDRŽELI JSME STAVEBNÍ POVOLENÍ NA PROJEKT ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V ULICÍCH PRAŽSKÁ A VŠENORSKÁ
 • PROBĚHLY DŮLEŽITÉ VOLBY DO PARLAMENTU ČR
 • SCHVÁLILI JSME PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ V OBCI
 • OPRAVILI JSME LAVIČKU OD ZASTÁVKY SMĚREM K HIKU
 • PŘI PŘÍLEŽITOSTI HELLOWEENU NÁS NAVŠTÍVILI DĚTI Z MŠ JÍLOVIŠTĚ
 • UZAVŘELI JSME VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA SPOLUFINANCOVÁNÍ ULICE NA HÁJENSKU

Příloha Říjen 2021

Jednání vlády 25. 10. 2021 a nová mimořádná opatření MZ ČR

Jednání vlády 25. 10. 2021 a nová mimořádná opatření MZ ČR

26.10.2021

Výsledek z  jednání vlády, nová mimořádná opatření MZ ČR.

 1.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách s účinností od 1. listopadu
   (celé znění mimořádného opatření)

 2.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest s účinností od 1. listopadu
   (celé znění mimořádného opatření)

Vláda vydala souhlas se změnami v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví vyhlášených na základě pandemického zákona, která vstoupí v platnost od 1. listopadu. Ministerstvo v nich mimo jiné zavádí povinné testování pro děti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy v okresech nejvíce postižených aktuální vlnou pandemie covid-19: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Testování se uskuteční ve dvou vlnách 1. a 8. listopadu. Testování se vyhnou očkované děti a ty které doloží potvrzení o prodělané nemoci nebo platný negativní výsledek antigenního nebo PCR testu absolvovaného u poskytovatele zdravotních služeb.

Zaměstnanci škol a dalších školských zařízení budou muset ve stejných termínech doložit rovněž OTN, případně na místě podstoupí antigenní samotest. Pro děti i zaměstnance, kteří se testovat odmítnou, bude až na jasně stanovené výjimky platit povinnost nosit celou dobu ve škole nebo školském zařízení ochranu dýchacích cest – do 15 let roušku, pro starší respirátor. Povinnost prokázat se OTN budou mít i vysokoškoláci, kteří budou chtít být ubytováni na kolejích.

Upřesňuje se i mimořádné opatření k nošení ochrany dýchacích cest, kde se například doplňují výjimky z povinnosti používání respirátoru pro přesně stanovené zaměstnance – očkované pečující osoby v dětské skupině, zaměstnance v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zaměstnance ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou. Upřesňuje se i výjimka z povinnosti používání respirátorů pro osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti za podmínky postupu v souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými, organizačními a jinými opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem podle § 102 zákoníku práce za předpokladu, že jsou vybaveny alespoň jinými ochrannými prostředky (zdravotnickou obličejovou maskou). Více na strákách Ministerstva zdravotnictví.

Sběrný BIO dvůr Jíloviště

Ve středu 27.10. bude naposledy otevřen sběr bio dvora Jíloviště od 15 – 18 hod.

V sobotu bude provoz ukončen 20.11.

Obecni úřad

Kotlíkové dotace 2021

Kotlíkové dotace 2021

25.10.2021

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Základní informace:

Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové šetření k průzkumu zájmu o 4. výzvu kotlíkových dotací, která bude určena především pro nízkopříjmové domácnosti se zájmem výměny starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový  zdroj vytápění – kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel

 

Kotlíkové dotace 2021