Výstraha CHMU

Výstraha CHMU

31.01.2022

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

31.01.2022

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. MZE- 69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. MZE-70001/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj. MZE-70003/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Odry.

 

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Informační leták hejtmanky od 31. května

Informační leták hejtmanky od 31. května

28.01.2022

Jednání vlády 26. 1. 2022, změny opatření MZ ČR

Jednání vlády 26. 1. 2022, změny opatření MZ ČR

27.01.2022

Výsledky z jednání vlády dne 26. 1. 2022. Vláda projednala a odsouhlasila změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví:

 1. Souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým s účinností ode dne 15. února dochází ke změně některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, pokud jde o dobu platnosti očkování proti nemoci covid-19 (Celé znění mimořádného opatření)

 2. Souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností ode dne 31. ledna 2022 mění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob (Celé znění mimořádného opatření)

 3. Souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování ve školách, s účinností ode dne 31. ledna 2022 (Celé znění mimořádného opatření)

 4. Souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazují návštěvy obviněných ve vazebních věznicích, odsouzených ve věznicích, chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a cizinců v zařízeních pro zajištění cizinců a stanovují další režimová opatření, s účinností ode dne 27. ledna 2022 (Celé znění mimořádného opatření)

Informace zde: Vláda schválila dar Ukrajině i úpravy v protiepidemických opatřeních | Vláda ČR (vlada.cz)

Výsledky zde: Výsledky jednání vlády 26. ledna 2022 | Vláda ČR (vlada.cz)

Další informace jsou k dispozici zde:Změna opatření: po prodělání covidu měsíc bez testů, certifikát s druhou dávkou se zkrátí – Novinky.cz

Přijaté mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v právně závazné formě, bude následně publikováno zde (v příloze podoba odsouhlasená dnes vládou):https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Program 30. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 30. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

27.01.2022

Dne 9.2. 2022 v 18.00 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 4.4.2022 a zasedání zastupitelstva 6.4.2022
  6. Seznámení
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program 30. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště