UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060962759

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060962759

22.07.2024

 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060962759

 

 

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

21.07.2024

návrhů změn vlny 42
Z 3609/42, Z 3611/42, Z 3615/42 a Z 3616/42
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

21.07.2024

návrhu Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška návrhu Aktualizace č. 13MP_1217470_2024 

Vítání nových občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti 2024

Vítání nových občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti 2024

9.07.2024

word Vítání nových občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti 2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.15/2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.15/2024

1.07.2024

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 14/2024 dne 25.4.2024

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 16: 2.9.2024 a zasedání zastupitelstva 4.9.2024
  4. Seznámení – S výsledkem veřejné zakázky – veřejné prostranství
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.15/2024