Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

4.03.2021

 Nedostatečně identifikovaní vlastníci- brožura

 seznam neznámý vlastník