Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

6.02.2023

návrhu změny vlny 09
Z 3027/09
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

 Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3027/09

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

6.02.2023

návrhu změny vlny 29
Z 3780/29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3780/29

Volba prezidenta – informace pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku

Volba prezidenta – informace pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku

24.01.2023

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE V IZOLACI / KARANTÉNĚ Z DŮVODU NEMOCI COVID-19 O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU

Informace 

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 4/2022

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 4/2022

24.01.2023

Dne 1. 2. 2023 v 18.00 v restauraci Restovna v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.3.2023 a zasedání zastupitelstva 29.3.2023
  6. Seznámení: – s RO 6/2022
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 4/2022

Telefonní číslo pro žadatele v izolaci/karanténě Covid-19 o zvláštní přenosnou volební schránku

Telefonní číslo pro žadatele v izolaci/karanténě Covid-19 o zvláštní přenosnou volební schránku

19.01.2023

 Telefonní číslo pro žadatele v izolaci

 Průvodní dopis Středočeského kraje pro zvláštní přenosnou schránku

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště – SDH 2023

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště – SDH 2023

18.01.2023

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště  
       SDH Jíloviště