Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny

Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny

25.08.2021

Program:

  1. Schválení zřízení fondu svazku
  2. Založení společnosti s ručením omezeným
  3. Různé

 Pozvánka

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060792886

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060792886

20.08.2021

 Věc: Seznam plánovaných odstávek ČEZ v obci Jíloviště:

 

10.09.2021 (07:30 – 14:00) – plánovaná odstávka č. 110060754087

Jíloviště – Jíloviště, okres Praha-západ, týká se těchto ulic a chat:

 

Baxova

92, 93, 94, 95, 96, 97

Františka Smolíka

48, 53, 74, 266

Jíloviště

241, 256, 262, 268, č. 1040522, E126, E128, E129, E130, E138, E146, E147, E148, E149, E151, E153, E154, E155, E164, E171, E175, E179, E187, E193, E50, E53, E56, E57, E58, E59, E61, E87, E95

Klínecká

78, 157

Lomená

162

Na Hájensku

63, 66, 70, 84, 91, 145, 181, 183, 189, 208, 240, 243, 247, č. 194/3, E54

Pražská

62, 147, 158

Příjezdní

E52

Všenorská

35, 45, 60, 85, 86, 87, 88, 89, 135, 150, 180, 269, parc. č. 202/3

Zenklova

98, 99, 100, 101, 102, 103, 134

Jíloviště – chaty, okres Praha-západ

chaty

51/Ch 051R

 

Přerušení dodávek elektřiny

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny

Pozvánka členská schůze nově vznikajícího dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny

Ve čtvrtek 19. srpna 2021 se v zasedací místnosti Městského úřadu Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, uskuteční členská schůze nově vznikajícího dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny.

 

 pozvánka

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise PS 2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise PS 2021

6.08.2021

Okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je 5 členů.

 

 volby PS 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 5.8.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 5.8.2021

19.07.2021

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 5. 8. 2021 od 10:30 do 15:00

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Jíloviště (okres Praha-západ)
č. p. 274, 283
č. ev. 7, 10, 19, 21, 22, 131, 136, 137, 140, 143, 169, 170, 184
Březová: č. p. 201, 202, 203, 216, 219, 238, 251, 253
Hasičská: č. p. 50, 179, 252
Lesní: č. p. 77, 124, 186, 211, 212, 255
Na Močidlech: č. p. 213, 214, 218, 223, 227-231, 233, 237, 239, 242, 246, 249, 264, 273
Na Plazích: č. p. 123, 153, 161, 189, 248
Polní: č. p. 82, 184, 194, 196
kat. území Jíloviště (kód 660175): parcelní č. 314/1, 314/5, 330/8

 

Průvodní dopis

Příloha

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

18.07.2021

o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
Z 3416/24 a Z 3419/24
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3416/24 a Z 3419/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedených změn.

Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/7 ze dne 19. 3. 2020, kterým byly schváleny návrhy na pořízení těchto změn zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Magistrát hlavního města Prahy, jako věcně příslušný správní orgán, připravil ve smyslu § 43 odst. 4 (poslední věta), § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, kterým se 

Změny ÚP vydávají.
Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne řízení o vydání výše uvedených změn takto:

Veřejné projednání se bude konat dne 17. 8. 2021 od9.45 hod.

 Vyhláška Z 3416/24 a Z 3419/24