Výzva a zadávací podmínky ,,Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou včetně osvětlení“

Výzva a zadávací podmínky ,,Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou včetně osvětlení“

20.04.2022

 

Oznámení o výběru dodavatele 05.05.2022

 

Výzva a zadávací podmínky

Příloha č.1 – Krycí list

Příloha č.2 – Čestné prohlášení

Příloha č.3 – Smlouva o dílo

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Položkový rozpočet – Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou – Jíloviště

 

Program 33. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 33. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

20.04.2022

Dne 4.5. 2022 v 18.00 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 30.5.2022 a zasedání zastupitelstva 1.6.2022
 6. Diskuse a dotazy občanů

Program 33. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 32. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 32. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

6.04.2022

Dne 20.4. 2022 v 17.00 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 23.5.2022 a zasedání zastupitelstva 25.5.2022
 6. Diskuse a dotazy občanů

Program 32. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 

Pozvánka členská schůze Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny

Pozvánka členská schůze Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny

4.04.2022

 

Pozvánka členská schůze 19.4.2022

Oznámení o zrušení zadávacího řízení na Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou

Oznámení o zrušení zadávacího řízení na Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou

31.03.2022

 

 Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Oznámení – Zahájení řízení o prodloužení platnosti

Oznámení – Zahájení řízení o prodloužení platnosti

30.03.2022

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přís. org. IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha
(dále jen „žadatel“) dne 17.03.2022 podal žádost o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu:

111/1025 Bojov – Klínec, rekonstrukce silnice
stavba I- silnice 111/1025 a 111/0042 Jíloviště -Lišnice

 

Oznámení – Zahájení řízení o prodloužení platnosti