Archiv úřední desky

Závěrečný účet za rok 2023 – návrh DSO Svazková škola pod Skalkou

Závěrečný účet za rok 2023 – návrh DSO Svazková škola pod Skalkou

10.06.2024

Závěrečný účet za rok 2023 – návrh

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznámení veřejnou vyhláškou

3.06.2024

Opatření obecné povahy

č. 169/2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

 

 Oznámení veřejnou vyhláškou č. 169/2024

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2023

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2023

3.06.2024

 Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2023

Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Rozvaha

Návrh závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2023

Návrh závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2023

3.06.2024

 Návrh závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2023

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

31.05.2024

Opatření obecné povahy č. 169/2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č. 169/2024

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

27.05.2024

návrhu

Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

a

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška Aktualizace č. 13