Program rozvoje obce Jíloviště na období 2023-2026 s výhledem do roku 2028

Program rozvoje obce Jíloviště na období 2023-2026 s výhledem do roku 2028

31.03.2023

Program rozvoje obce Jíloviště na období 2023-2026

Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště 2023 – 2026

Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště 2023 – 2026

31.03.2023

Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště 2023 – 2026

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

30.03.2023

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

 

 Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Program 5. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 5. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

21.03.2023

Dne 29.3. 2022 v 18.00 v restauraci Restovna

P R O G R A M :

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Projednání a schválení:

Oznámení o aplikaci stopovací látky „Sulforhodamin G“ do významného vodního toku Vltava pod vodním dílem (VD) Vrané nad Vltavou

Oznámení o aplikaci stopovací látky „Sulforhodamin G“ do významného vodního toku Vltava pod vodním dílem (VD) Vrané nad Vltavou

13.03.2023

 Oznámení o aplikaci stopovací látky „Sulforhodamin G“

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

13.03.2023

o společném jednání o návrzích změn vlny 11

Z 3122/11 a Z 3123/11

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

  Veřejná vyhláška – Oznámení – Z 3122/11 a Z 3123/11