Výsledky jednání vlády 6.04.2021 – přijetí mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Výsledky jednání vlády 6.04.2021 – přijetí mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

7.04.2021

Výsledky jednání vlády 6. dubna 2021:

Omezení pohybu – skončí platnost nouzového stavu a tím i omezení pohybu osob. Znamená to konec zákazu cestování mezi okresy a zákazu nočního vycházení. Končí také omezení setkávání osob z jiných domácností. Vevnitř se bude moci sejít maximálně 10 osob, venku 20 osob.

Obchody – otevřít by se měly další obchody. Jde o papírnictví, prodejny s dětským oblečením a obuví, prodejny pietního zboží a náhradních dílů pro auta a stroje.

Ze služeb by se měla otevřít zámečnictví, prádelny, čistírny, či opravny domácích spotřebičů.

Všechny zmíněné obchody mohou být otevřeny od 6:00 do 22:00. V tomto čase mohou být otevřena i výdejová okénka. Nyní mohou být otevřeny pouze do 21:00.

Mohou se také znovu konat farmářské trhy. Rozestupy mezi stánky musí být dva metry a na ploše tržiště může být maximálně jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Nebude možné prodávat jídlo a nápoje určené k okamžité konzumaci.

Otevřít mohou i zoologické a botanické zahrady, ale pouze venkovní expozice. Návštěvníci mohou naplnit pouze 20 procent kapacity zahrad.

Školy – k prezenční výuce se vrátí žáci prvního stupně základních škol. Půjde o rotační výuku, děti tedy budou do školy chodit jeden týden, další týden budou doma a do školy budou chodit jejich spolužáci.

Malotřídky a také speciální školy mají prezenční výuku bez rotace.

V pondělí a ve čtvrtek se žáci ve školách budou testovat. Děti do 15 let budou muset mít během výuky roušky.

Základní umělecké školy a jazykové školy se mohou prezenčně otevřít ve formě jeden žák – jeden učitel.

Školky – do školek se vrátí pouze předškoláci. Nebudou muset nosit roušky. Ve skupině bude moci být maximálně 15 dětí.

 1.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS od 10. dubna
 2.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 10. dubna 
 3.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče od 7. dubna 
 4.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 12. dubna 
 5.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna 
 6.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna
 7.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna
 8.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna 
 9.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek
 10.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna
 11.  Distribuce osobních ochranných prostředků školám a školským zařízením v souvislosti s onemocněním COVID-19
 12. Pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 za účelem jejich poskytnutí školám a školským zařízením – v tuto chvíli nezveřejněno
 13. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna – v tuto chvíli nezveřejněno

Jednání vlády 26.03.2021 – prodloužení nouzového stavu a změna krizových opatření

Jednání vlády 26.03.2021 – prodloužení nouzového stavu a změna krizových opatření

27.03.2021

„prodloužení nouzového stavu“ do 11. dubna 2021včetně všech platných a účinných krizových opatření k 27.3.2021 k 00:00 hod.

Výsledky mimořádného jednání vlády 26. března 2021:

Vláda na mimořádném jednání v pátek 26. března 2021 rozhodla na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna včetně. Zároveň do stejného data prodloužila i všechna dosud platná krizová opatření. K jediné změně došlo u opatření omezujícím volný pohyb osob obyvatel mezi 21. hodinou a 5. hodinou ranní přidala mezi výjimky cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účast na něm. Tato výjimka bude platit jen ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21.00 do 23.59 hodin.

Usnesení vlády č. 314 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Usnesení vlády č. 315 Prodloužení stávajících krizových opatření(odůvodnění usnesení č. 315)

 krizová opatření 27.03.2021

částka Sbírky zákonů č. 54/2021

částka Sbírky zákonů č. 54/2021

23.03.2021

139. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

 částka Sbírky zákonů č. 54/2021

Mimořádná opatření MZ ČR z 19. 3. 2021

Mimořádná opatření MZ ČR z 19. 3. 2021

20.03.2021

Mimořádná opatření MZ ČR z 19. 3. 2021.

Vláda již včera rozhodla o rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armáda. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března. 

 Mimořádné-opatření-–-povinné-testování-veřejní-zaměstnavatelé-pod-50-osob

Stejné opatření se stejnými termíny vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR i pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. Pro tyto zaměstnance i zaměstnavatele platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno. 

 Mimořádné-opatření-vyšetření-na-přítomnost-SARS-CoV-2-zaměstnanců-škol-a-školských-zařízení-s-nezbytnou-péčí-o-děti-od-2-do-10-let

 Změna-mimořádného-opatření-ze-dne-26.-února-2021-k-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-20.-3.-2021-do-odvolání

Změna mimořádného opatření umožňuje:

 1. Příslušníkům a zaměstnancům základních složek integrovaného záchranného systému, kteří mají k dispozici jako osobní ochranný pracovní prostředek masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1 a která je také vhodným ochranným prostředkem dýchacích cest bránící šíření kapének, se umožňuje, že mohou místo jinak stanovených ochranných prostředků používat tyto osobní ochranné pracovní prostředky.
 2. Upřesňuje se výjimka pro sportovce v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, tedy že v těchto případech nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest, ale jen za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, publikovaná zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Rozhodnutí HT č.7/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Rozhodnutí HT č.7/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

19.03.2021

ROZHODNUTÍ
hejtmanky Středočeského kraje
o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
č. 7/2021
Podle § 14 odst. 4 písm. c) a odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR usnesením ze dne 26. 2. 2021 č. 196, v návaznosti na usnesení vlády č. 212 ze dne 26. 2. 2021, usnesení vlády č. 292 ze dne 15. 3. 2021  a usnesení vlády č. 300 ze dne 18. 3. 2021 za účelem

vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

 rozhodnutí

Částka č. 51/2021

Částka č. 51/2021

19.03.2021

131. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
132. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
133. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
134. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
135. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového
opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.

 

  částka č. 51/2021

Obec Jíloviště