x

Zrušení dětského dnu kvůli počasí

Zrušení dětského dnu kvůli počasí

1.06.2024

Vážení spoluobčané, dnešní dětský den 1.6.24, který se měl konat od 14 hod, se kvůli počasí ruší. Náhradní termín bude včas upřesněn.

Anketa – Jste pro pořádání tradičního ohňostroje, který se koná v obci Jílovišti vždy 30.12. už více než 25 let a s tím spojenou večerní zábavou ?

Anketa – Jste pro pořádání tradičního ohňostroje, který se koná v obci Jílovišti vždy 30.12. už více než 25 let a s tím spojenou večerní zábavou ?

25.09.2023

 

 

 

 

 

 

Hlasování končí 31. 10. 2023, prosíme občany, aby se zúčastnili ankety, hlasovali a aktivněji se zapojili do hlasování.

Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 19.05.2022

Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 19.05.2022

19.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukončení pandemického stavu k 3. 5. 2022

Ukončení pandemického stavu k 3. 5. 2022

2.05.2022

Výsledky z jednání vlády dne 27. 4. 2022.

Vláda se shodla, že díky zlepšené epidemické situaci už není zapotřebí udržovat Českou republiku ve stavu pandemické pohotovosti podle pandemického zákona. Požádá proto Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s jeho ukončením k 3. květnu. Pandemický stav, který při řešení pandemické krize nahradil opakovaně vyhlašovaný nouzový stav, byl v České republice vyhlášen 27. února 2021 v den nabytí účinnosti pandemického zákona a na jeho základě vyhlašovalo Ministerstvo zdravotnictví některá protiepidemická opatření. I jejich platnost bude ke dni ukončení pandemického stavu ukončena.

101-2022 – Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

2022-04-29 Zrušení několika mimořádných opatření od 1.5.2022

Návrh na vyslovení souhlasu PSP – ukončení stavu pandemické pohotovosti

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 29. dubna 2022 zrušilo od 1. května 2022 doposud platná mimořádná opatření související s onemocněním COVID-19 – viz příloha + zdroj zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/.

Rovněž dne 29. dubna 2022 byla publikována ve Sbírce zákonů s účinností od 1. května 2022 Vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 – viz příloha + zdroj zde: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

Částka 42/2022 Sb. – prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády

Částka 42/2022 Sb. – prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády

31.03.2022

 

 Částka 42/2022 Sb. – prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády

Informační leták hejtmanky od 19.2.2022

Informační leták hejtmanky od 19.2.2022

18.02.2022

Obec Jíloviště