[PKR-KUSK] informace k realizaci práva petičního

[PKR-KUSK] informace k realizaci práva petičního

18.01.2021

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky k realizaci petičního práva v provozovnách uzavřených dle krizových opatření vlády

Odbor bezpečnostní politiky (OBP) vypracoval následující stanovisko k řešení situací, kdy je v provozovně, na níž se vztahují zákazy či omezení činností v souladu s aktuálně platným krizovým opatřením, umístěna petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Petiční právo je jedním ze základních lidských práv zakotvených v čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zároveň je tímto právem realizována svoboda projevu podle čl. 17 Listiny. Jakékoli zásahy do těchto svobod lze realizovat jen na základě přiměřených důvodů, které Listina nebo zákon předjímá. Krizová opatření je potřeba vykládat v tomto směru proporcionálně při šetření podstaty a smyslu ústavou zaručeného práva. V současné době není petiční právo krizovými opatřeními vlády jakkoli regulováno.

 

 stanovisko

[PKR-KUSK] Informační leták hejtmanky k očkování seniorů

[PKR-KUSK] Informační leták hejtmanky k očkování seniorů

14.01.2021

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 07/2021

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 07/2021

12.01.2021

12. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

[PKR-KUSK] Přijaté usnesení vlády dne 11. ledna 2021, o přijetí krizového opatření

[PKR-KUSK] Přijaté usnesení vlády dne 11. ledna 2021, o přijetí krizového opatření

12.01.2021

[PKR-KUSK] Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji

[PKR-KUSK] Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji

8.01.2021

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 06/2021

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 06/2021

7.01.2021

9. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
10. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
11. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

 Sbírka č. 06

Obec Jíloviště