PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020

PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020

22.10.2020

Krizová opatření schválená na jednání vlády dne 21. 10. 2020:

Usnesení č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob

 

Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

 

Usnesení č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů

[PKR-KUSK] Mimořádná opatření MDZR a manuál ČLK

[PKR-KUSK] Mimořádná opatření MDZR a manuál ČLK

20.10.2020

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

 

Poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, sociálních služeb

 

Záznam o pozitivním nálezu ISIN

 

Doporučení ČLnK pro pacienty: Zajištěni léků během karantény

Doporučení ČLnK pro pacienty: Zajištěni léků během karantény

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 169/2020

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 169/2020

20.10.2020

421
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. října 2020 č. 1074
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

Vláda s účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 hod.

sbírka 169

Nařízení KHS č.8/2020

Nařízení KHS č.8/2020

14.10.2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b)
a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení
s § 85 odst. 1 a 3 zákona:

  1. s účinností ode dne vyhlášení ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 5/2020 vyhlášené dne 18. září 2020 pod č.j. KHSSC 48076/2020, kterým bylo s účinností ode dne 21. 9. 2020 na dobu do odvolání pro území Středočeského kraje nařízeno mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob;
  2. s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 7/2020 vyhlášené dne 1. října 2020 pod č.j. KHSSC 49876/2020, kterým bylo s účinností ode dne 5. 10. 2020 na dobu do 18. října 2020 pro území Středočeského kraje nařízeno mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na
    výuce při studiu na vysoké škole, středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, základních uměleckých školách a jazykových školách a dalších tam
    stanovených omezeních.

KHS č.8

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 166/2020

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 166/2020

13.10.2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. října 2020 č. 1021
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 

usnesení 166

[PKR-KUSK] Sbírka zákonů č. 162

[PKR-KUSK] Sbírka zákonů č. 162

9.10.2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda
s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v.

 

Sbírka 162

Obec Jíloviště