Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.27/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.27/2021

20.01.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 27/2021 dne 24.11.2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 18: pracovní schůzka: 13.12.2021 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 15.12.2021 od 18 h.
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.27

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.28/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.28/2021

20.01.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 28/2021 dne 15.12. 2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 29: pracovní schůzka: 7.2.2022 od 28 h, zasedání zastupitelstva: 9.2.2022 od 18 h.
 4. Seznámení s dodatkem ke smlouvě o dílo na údržbu obce
 5. Informace
 6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.28

BIOODPADY – ceník 2022 AVE

BIOODPADY – ceník 2022 AVE

19.01.2022

  Bioodpady ceník 2022

Oznámení o doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou město Černošice

Oznámení o doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou město Černošice

18.01.2022

Veřejná vyhláška, kterou se doručuje písemnost účastníkům řízení o změně stavby před jejím dokončením kterými jsou:

 • Joan Mary Stepan – spoluvlastník poz. parc. č. 362/1, 362/6, 364/1 v k.ú. Jílové u Prahy,
 • Richard Thomas York – spoluvlastník poz. parc. č. 362/1, 362/6, 364/1 v k.ú. Jílové u Prahy,
 • Ebd lrrevocable Trust – spoluvlastník poz. parc. č. 362/1, 362/6, 364/1 v k.ú. Jílové u Prahy.

Obecně závazná vyhláška č. 1, 2, 3 / 2021

Obecně závazná vyhláška č. 1, 2, 3 / 2021

17.01.2022

Obecně závazná vyhláška č. 1 – o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Obecně závazná vyhláška č. 2 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 3 – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti

14.01.2022