Program 5. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 5. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

21.03.2023

Dne 29.3. 2022 v 18.00 v restauraci Restovna

P R O G R A M :

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Projednání a schválení:

Filmové čtvrtky 23.3.2023 Restovna

Filmové čtvrtky 23.3.2023 Restovna

20.03.2023

Od dubna můžete žádat o Příspěvek na bydlení, Mníšek pod Brdy

Od dubna můžete žádat o Příspěvek na bydlení, Mníšek pod Brdy

16.03.2023

 Od 1. dubna můžete žádat o Příspěvek na bydlení

Promítání pro děti – Zoubková víla

Promítání pro děti – Zoubková víla

13.03.2023

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

13.03.2023

o společném jednání o návrzích změn vlny 11

Z 3122/11 a Z 3123/11

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

  Veřejná vyhláška – Oznámení – Z 3122/11 a Z 3123/11

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

13.03.2023

o společném jednání o návrzích změn vlny 12

Z 3132/12 a Z 3151/12

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3132/12 a Z 3151/12