Ukrajina

Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 05.05.2022

Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 05.05.2022

5.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o odbavování ukrajinských válečných uprchlíků

Informace o odbavování ukrajinských válečných uprchlíků

3.05.2022

 Informace o způsobu odbavování ukrajinských válečných uprchlíků v rámci systému Pražské integrované dopravy – platnost od 1.5.2022.

 

 

 

 

Ukončení pandemického stavu k 3. 5. 2022

Ukončení pandemického stavu k 3. 5. 2022

2.05.2022

Výsledky z jednání vlády dne 27. 4. 2022.

Vláda se shodla, že díky zlepšené epidemické situaci už není zapotřebí udržovat Českou republiku ve stavu pandemické pohotovosti podle pandemického zákona. Požádá proto Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s jeho ukončením k 3. květnu. Pandemický stav, který při řešení pandemické krize nahradil opakovaně vyhlašovaný nouzový stav, byl v České republice vyhlášen 27. února 2021 v den nabytí účinnosti pandemického zákona a na jeho základě vyhlašovalo Ministerstvo zdravotnictví některá protiepidemická opatření. I jejich platnost bude ke dni ukončení pandemického stavu ukončena.

101-2022 – Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

2022-04-29 Zrušení několika mimořádných opatření od 1.5.2022

Návrh na vyslovení souhlasu PSP – ukončení stavu pandemické pohotovosti

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 29. dubna 2022 zrušilo od 1. května 2022 doposud platná mimořádná opatření související s onemocněním COVID-19 – viz příloha + zdroj zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/.

Rovněž dne 29. dubna 2022 byla publikována ve Sbírce zákonů s účinností od 1. května 2022 Vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 – viz příloha + zdroj zde: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 30.4.2022

Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 30.4.2022

29.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační letáky hejtmanky Středočeského kraje 28.04.2022

Informační letáky hejtmanky Středočeského kraje 28.04.2022

28.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační leták hejtmanky o změnách na KACPU

Informační leták hejtmanky o změnách na KACPU

23.04.2022