Výsledky z jednání vlády dne 16. 3. 2022, změna krizového opatření

Výsledky z jednání vlády dne 16. 3. 2022, změna krizového opatření

17.03.2022

Výsledky z jednání vlády dne 16. 3. 2022

Vláda uložila hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy, aby ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností, městských částí a městských obvodů zajistili pro uprchlíky z Ukrajiny ubytovací kapacity v dočasném nouzovém přístřeší a v nouzovém ubytování podle kvót. Podle typu a vlastníka objektu, kde obce a kraje uprchlíky ubytují, pak bude stát na ubytování a případně i stravu přispívat.

V případě dočasného nouzového přístřeší, což mohou být například krajem či obcí vlastněné tělocvičny sportovní a kulturní haly nebo stanové tábory, vyplatí stát za osobu a noc 200 korun, přičemž kraje či obce mají uloženo zajistit ubytováním i základní vybavení a stravu. Pokud se bude jednat o nouzové ubytování v zařízení, které jinak slouží k bydlení či ubytování (například ubytovny či školská ubytovací zařízení) a mají odpovídající infrastrukturu, činí kompenzace rovněž 200 korun na den. V případě nouzového ubytování v zařízeních jiných vlastníků se částka zvyšuje na 250 korun. Kompenzační příspěvky budou u ubytování zajištěných krajem či pražským primátorem vypláceny zpětně od 24. února. O výši a způsobu vyplácení kompenzací pro ty, kteří uprchlíky přijali v soukromých domech a bytech, rozhodne vláda zřejmě příští týden. Informaci o solidárním příspěvku přináší tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

1. Vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů

2. Vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích

3. O změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb.

 

Informace z jednání vlády: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prijala-balicek-opatreni–ktery-ma-pomoci-s-hledanim-ubytovacich-kapacit-pro-uprchliky-z-ukrajiny-195054/

Videokonference z jednání vlády: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rakusan-vlada-schvalila-dalsi-vojensky-material-pro-ukrajinu/2178146?

Výsledky jednání vlády: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-16–brezna-2022-195037/

Částka Sbírky zákonů č. 34/2022 obsahující usnesení vlády

Částka Sbírky zákonů č. 34/2022 obsahující usnesení vlády

16.03.2022

59. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb.

Desatero pro občany Ukrajiny pracující v ČR

Desatero pro občany Ukrajiny pracující v ČR

16.03.2022

Desatero pro občany Ukrajiny pracující v ČR

Десять заповідей для громадян України, працюючих в ЧР

Letáčky s aktuálními informacemi pro ukrajinské uprchlíky

Letáčky s aktuálními informacemi pro ukrajinské uprchlíky

14.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

Informace k situaci

Informace k situaci

11.03.2022

 

Zajištění ochrany nezletilým dětem bez doprovodu přicházejícím z Ukrajiny

Příručka pro školy v době katastrofické události 

Vzdělávání Ukrajinských dětí v ČR

 Zpravodaj pro obce 2/2022

 

Výsledky z jednání vlády dne 9. 3. 2022, změna krizového opatření

Výsledky z jednání vlády dne 9. 3. 2022, změna krizového opatření

10.03.2022

Výsledky z jednání vlády dne 9. 3. 2022. Vláda schválila změnu krizového opatření

 1. Změna krizového opatření k udělování víz s účinností od 10. března

Vláda upravila už přijaté krizové opatření Ministerstva vnitra k přijímání uprchlíků. Jeho platnost rozšířila z občanů Ukrajiny na všechny vysídlené osoby z Ukrajiny podle prováděcího rozhodnutí Rady (EU) ze 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana.

Zároveň prodloužila lhůtu na splnění ohlašovací povinnosti ze stávajících tří dnů na třicet a doplnila možnost Ministerstva vnitra, Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR stanovit místo, kde lze splnit tuto ohlašovací povinnost nebo podat žádost o udělení zvláštního typu víz. Tím umožní efektivněji využít stávajících kapacit sítě Kontaktních asistenčních center pomoci Ukrajině a jejich personálu.

Vláda rozhodla také o kompenzaci krajům za ubytování uprchlíků z Ukrajiny ve výši 180 korun za osobu a den a ve výši 100 korun za dítě do 10 let a den do 31. března 2022.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na Výsledky jednání vlády 9. března 2022 | Vláda ČR (vlada.cz)