Betlémské světlo ve zvoničce – kapličce sv. Floriána v Jílovišti

Betlémské světlo ve zvoničce – kapličce sv. Floriána v Jílovišti

12.12.2023

 

si můžete převzít o 3. adventní neděli 17.12. 2023 od 17:00 do 18:00 hodin ve zvoničce – kapličce sv. Floriána v Jílovišti

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa.

Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.

K nám ho přivezou zástupci turistického kroužku TOM Lvíčata.

Druhé sousedské setkání u Diany

Druhé sousedské setkání u Diany

6.12.2023

Tříkrálový koncert 2024

Tříkrálový koncert 2024

6.12.2023

Pozvánka pro seniory na výtvarnou dílnu 4. 12.2023

Pozvánka pro seniory na výtvarnou dílnu 4. 12.2023

28.11.2023

Záměr obce Jíloviště č. 03/2023

Záměr obce Jíloviště č. 03/2023

27.11.2023

Záměr obce Jíloviště č. 03/2023 – úplatně zřídit věcné břemeno – služebnost časově neomezenou k pozemkům parc.č. 442/3, 274/13 a 275/15, v k.ú. Jíloviště

Okrašlovací spolek obce Jíloviště zve na zdobení Vánočních perníčků

Okrašlovací spolek obce Jíloviště zve na zdobení Vánočních perníčků

20.11.2023