Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

20.01.2020

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
se sídlem K Trnové 197
252 02 Jíloviště
IČ: 22735861
zastoupený paní PhDr. Ivou Stefanovou
členkou výkonného týmu Okrašlovacího spolku obce Jíloviště
číslo účtu: 2900046943/20 1 O

typ příjemce: zapsaný spolek
(dále jen „příjemce“)

Smlouva

Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert

17.12.2019

Předpůlnoční setkání

Předpůlnoční setkání

15.12.2019

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Vánoční turnaj ve stolním tenise

15.12.2019

Tradiční obecní ohňostroj

Tradiční obecní ohňostroj

10.12.2019

Obec Jíloviště Vás zve dne 30.12. od 19 hod. na  Tradiční obecní ohňostroj

Pozvánka na 1. advent 2019

Pozvánka na 1. advent 2019

25.11.2019

v neděli 1. prosince 2019

u zvoničky-kapličky sv. Floriána

ozdobíme a rozsvítíme vánoční stromeček.