Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha – Lipence

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha – Lipence

30.11.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha – Lipence, Úřad městské části Praha – Lipence
vyhlašuje dne 27. listopadu 2020 výběrové řízení

na obsazení pracovního místa:
pracovník údržby zeleně a komunikací, řidič silničních motorových vozidel

Pracovní poměr na dobu: neurčitou s tří měsíční zkušební dobou
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek (40 hod. týdně)
Místo výkonu práce: Praha
Termín nástupu: 01. února 2021 nebo dle dohody

 výběrové řízení

Zítřejší rozsvícení vánoční stromu bez účasti veřejnosti

Zítřejší rozsvícení vánoční stromu bez účasti veřejnosti

28.11.2020

Zítra, na první adventní neděli, bude rozsvícen vánoční strom u hasičské zbrojnice. Letos bohužel bez účasti veřejností.

Děkujeme hasičům Jíloviště, kteří zdobení a rozsvícení zařizují.

Obecni úřad

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -SLIVENEC

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -SLIVENEC

26.11.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starostka Městské části Praha – Slivenec
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa
tajemník/tajemnice úřadu městské části

 výběrové řízení

 

Veřejná sbírka obce Nová Ves pod Pleší

Veřejná sbírka obce Nová Ves pod Pleší

25.11.2020

Oznámení Opatření obecné povahy č. 211/2020

Oznámení Opatření obecné povahy č. 211/2020

23.11.2020

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 211 /2020
V Praze dne 16.11 .2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361 /2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu, který podal
Mgr. Filip Renč, nar. dne 17.8.1965, Urxova 436/10, 186 00 Praha 8 v zastoupení ARNOŠTs.r.o., IČO 62967347, Tismice 19,282 01 Tismice
po projednání s Policií české republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov – ZÁPAD ze dne 5.11.2020 č.j. KRPS-272885-1 /ČJ-2020-011606-KI 

 

 opatření 211

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.16/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.16/2020

20.11.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 16/2020 dne 14.10.2020

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Seznámení s RO 11/2020
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.16