Dětské odpoledne – sobota 31.5.2014

Všechny děti, které rády závodí srdečně zveme na 

 D ě t s k é  o d p o l e d n e 

 na fotbalovém hřišti TJ Jíloviště

 v sobotu 31. května 2014 od 14:00 hodin

 Budou připraveny různé soutěže – ukázky hasičů – občerstvení. 

 Doufáme, že počasí nám letos bude přát a sejdeme se v hojném počtu.