Dětský karneval

pořádá v klubovně hasičské zbrojnice v Jílovišti

v neděli 2. března 2014 od 15:00 hodin

d ě t s k ý  d i s k o k a r n e v a l

Můžete se těšit na drobné hry a soutěže, balonkového klauna i malé občerstvení. Vstup je dobrovolný.

V případě „mokrého počasí si vezměte obuv na přezutí, ať nedovádíte v loužích a blátě!

Přílohy

Mime-filekarneval