Informace č. 2 o organizaci dopravy během rekonstrukce Pražské

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám informaci č.2 o postupu prací rekonstrukce komunikace Pražská.

Postup prací – I. Etapa:

 

  • V období 24.2. – 27.2.2015 bude prováděno vytýčení stávajících inženýrských sítí ( O2 – 26.2., RWE, VaK Beroun –24.2. –  I. Etapa – úsek Příjezdní – Hasičská – dále jen „I.etapa“), provoz na komunikaci zatím bez omezení
  • 2.3.-6.3.2015 – osazení dopravního značení – zákaz vjezdu na staveniště a další, uzavírka I. Etapy, frézování živičného povrchu I. etapy, objízdná trasa pro dopravní obsluhu ulic Na Zvonici, Lipová, K Dubíčku, Zahradní, Hasičská a K Trnové vedena od křižovatky Příjezdní x Pražská směrem na Všenorskou, nájezd na Strakonickou směr Praha a u Motorestu Jíloviště (u Šíchů) sjezd na Pražskou
  • Ulice Na Blatech – parkování osobních aut možné pouze v centru obce – Pražská směr Všenory
  • Ulice K Trnové – omezení dopravy z důvodu výjezdu stavební mechanizace a nákladních aut
  • Pro IZS (hasiči, sanitky, policie) bude přístup povolen, ve výjimečných případech a po dohodě se stavbyvedoucím bude umožněn vjezd k jednotlivým domům
  • Odvoz komunálního odpadu – AVE je informována o uzavírkách Pražské, GD zajistí svoz nádob na komunální odpad z nedostupných míst na dopravně přístupná místa k vyvezení odpadů
  • Pro chodce budou v uzavřené části komunikace vymezeny páskou koridory pro přístup k jednotlivým nemovitostem
  • Schéma objížďky je uvedeno v přiložené mapce
  • Výluka autobusů linky 318 – viz přílohy

Přílohy

Mime-fileMapka