Informace č. 3 o organizaci dopravy během rekonstrukce Pražské

Vážení spoluobčané,

 

předkládáme Vám informaci č.3 o postupu prací rekonstrukce komunikace Pražská.

 

Postup prací – I.- II.  Etapa:

 

  • V období od 16.3. frézování živičného povrchu II. a III. etapy se zachováním provozu v úseku Hasičská – nájezd na Strakonickou; budou provedeny plynulé nájezdy do bočních ulic K Dubíčku, Na Zvonici, Zahradní – objízdná trasa pro dopravní obsluhu ulic Na Zvonici, Lipová, K Dubíčku, Zahradní, Hasičská a K Trnové vedena od křižovatky Příjezdní x Pražská směrem na Všenorskou, nájezd na Strakonickou směr Praha a u Motorestu Jíloviště (u Šíchů) sjezd na Pražskou – zůstává stejná.
  • Poté zahájí Eurovia výkop pro novou dešťovou kanalizaci v úseku od křižovatky PražskáxLipová směrem k ulici K Dubíčku. Částečně bude zachována dopravní obslužnost v ulici Pražské. Upozorňujme ale občany, že průjezd bude šířkově omezený a bude třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodů průjezdu staveništěm. Pro toto období bude zaveden obousměrný provoz v ulici Zahradní s osazením dopravních značek zákazu stání a přednosti protijedoucích vozidel.
  • Odvoz komunálního odpadu – AVE je informována o uzavírkách Pražské, GD bude zajišťovat i dále svoz nádob na komunální odpad z nedostupných míst na dopravně přístupná místa.
  • Pro chodce budou v uzavřené části komunikace vymezeny páskou koridory pro přístup k jednotlivým nemovitostem.
  • Schéma objížďky a značení je uvedeno v přiložené mapce.

Přílohy

Mime-fileMapka