Informace k volbám do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7 – 8.10.2016

Upozorňujeme naše spoluobčany, že v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7 – 8.10.2016, začala dnem 6.5.2016 běžet počáteční lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu a to:

– v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče (do 30.9.2016)
– v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče (do 30.9.2016)
– v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (do 30.9.2016)
– osobně (do 5.10.2016)

 

Gestor: (§ 26a odst. 2 zákona) volič zapsaný ve stálém seznamu voličů, obecní úřad, úřad, městyse, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města (dále jen „obecní úřad“).

Zároveň upozorňujeme případné kandidáty, že do 2. srpna 2016 do 16.00 hod. (úterý) je nejzazší termín pro podání kandidátních listin příslušnému krajskému úřadu (§ 20 odst. 3 zákona).
Gestor: zmocněnci politických stran, politických hnutí, nebo koalic