Kalendář akcí

SDH Jíloviště Vás zve na Korálkování

Posted by on 25.11.2022 in Archiv kalendáře akcí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SDH Jíloviště Vás zve na Korálkování

SDH Jíloviště Vás zve na Korálkování

Zdobení vánočního stromku u kapličky

Posted by on 21.11.2022 in Archiv kalendáře akcí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zdobení vánočního stromku u kapličky

Zdobení vánočního stromku u kapličky

Rozhodnutí

Posted by on 21.11.2022 in Archiv kalendáře akcí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhodnutí

Rozhodnutí

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad ,oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle §16 § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 12.9.2022 podala

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště (dále jen „stavebník“), podle§ 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

do 30.11.2024 platnost stavebního povolení ze dne 07.01.2021 č.j. MUCE 1330/2021 OSU spis. ZN. výst.: 156234/2020/Se na stavbu

rekonstrukce ulic Lomená a Souběžná, Jíloviště

(dále jen „stavba“) (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 155/10, 155/22, 155/31, 155/40, 442/2 v katastrálním území Jíloviště.

 

 Rozhodnutí Souběžná

Rozsvícení vánočního stromu 27.11.22

Posted by on 18.11.2022 in Archiv kalendáře akcí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozsvícení vánočního stromu 27.11.22

Rozsvícení vánočního stromu 27.11.22

Pojďte s námi navštívit Pražský hrad – Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Posted by on 16.11.2022 in Archiv kalendáře akcí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pojďte s námi navštívit Pražský hrad – Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Pojďte s námi navštívit Pražský hrad – Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti 11/2022

Posted by on 16.11.2022 in Archiv kalendáře akcí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti 11/2022

Bohoslužby v kapličce-zvoničce  sv. Floriána v Jílovišti 11/2022

SDH Jíloviště Vás zve na Výrobu adventních věnců a dekorací

Posted by on 11.11.2022 in Archiv kalendáře akcí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SDH Jíloviště Vás zve na Výrobu adventních věnců a dekorací

SDH Jíloviště Vás zve na Výrobu adventních věnců a dekorací

Vzpomínka na všechny zesnulé

Posted by on 31.10.2022 in Archiv kalendáře akcí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzpomínka na všechny zesnulé

Vzpomínka na všechny zesnulé

v sobotu 5. listopadu 2022 od 17:00 hodin

 Vzpomínka na všechny zesnulé

Výstavka k 30. výročí vydávání zpravodaje obce Jíloviště

Posted by on 7.10.2022 in Archiv kalendáře akcí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstavka k 30. výročí vydávání zpravodaje obce Jíloviště

Výstavka k 30. výročí vydávání zpravodaje obce Jíloviště

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti Září 2022

Posted by on 12.09.2022 in Archiv kalendáře akcí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti Září 2022

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti Září 2022