Jak si představujete dětské hřišťátko v Jílovišti ?

ve čtvrtek 27. února 2014 od 18:00 hodin

Klub rodičů a dětí KLUBÍČKO, starosta a místostarostka obce Jíloviště .