Nařízení státní veterinární správy

Nařízení státní veterinární správy

7.05.2021

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, a ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 veterinárního zákona rozhodla o ukončení ochranných a zdolávacích opatření mimořádných veterinárních opatření ( dále jen MVO) nařízených Státní veterinární správou č.j. SVS/2021/043015-S ze dne 7.4.2021 a jeho změny č.j.: SVS/2021/052601-S ze dne 28. 4. 2021 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v katastrálním území Třebotov ( č.k.ú. 770396 v okrese Praha západ.

 

 nařízení