Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

dne 14. ledna  2015 v 19,00 v restauraci Pod lesem

 

 P R O G R A M :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Schválení dodavatele na rekonstrukci Pražské ulice
  5. Schválení výběru TDI (Technický dozor investora) a AD (Autorský dozor) 
  6. Schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech
  7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
  8. Informace – výstavba benzínové pumpy na Cukráku
  9. Informace – příprava rozpočtu 2015
  10. Diskuse a dotazy občanů

 

Ing. Vladimír Dlouhý

starosta