Návrh programu 5. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

dne 11. března  2015 v 19,00 v restauraci Spark

 

 

 P R O G R A M :

 

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení :

               a) darů a příspěvků z rozpočtu organizacím Jíloviště

               b) dodavatele obce – právní služby

               c) finančních příspěvků matkám s dětmi předškolního věku

               d) vyhlášení výběrového řízení na dodavatele :

                                                           – svozu komunálního odpadu

                                                           – zajištění údržby v obci

e) dalšího postupu při realizaci úprav ve vodojemu v souvislosti s napojením na přivaděč.

  1. Informace:   a) Pražská postup stavby

                    b) VOK, postup výstavby

                           c) školka a Urbiosisto

                           d) energetický audit, Eltodo

                           e) dostavba Kolumbária        

                           f) Jablotron – PCO

                           g) SFORM, dotace Středočeský kraj, přihlášení projektu

  1. Diskuse a dotazy občanů

 

Ing. Vladimír Dlouhý
starosta