Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

dne 1. dubna  2015 v 19,00 v restauraci Spark

P R O G R A M :

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Projednání a schválení:

   a) směrnice č. 1/2015 o zadávání zakázek malého rozsahu
   b) administrátora podání žádosti o dotaci SFORM
   c) dodavatele projektové dokumentace ulice Lipová pro SFORM
   d) zrušení VŘ na dodavatele MŠ

5. Seznámení:

   a) S rozpočtovým opatřením č. 1/2015

6. Různé:

   1) Stanovení termínu pracovní schůzky a Zasedání zastupitelstva číslo 7.

7. Informace:
    
   1) Pražská postup stavby
   2) VOK, postup výstavby
   3) Dotace SFORM, ulice Lipová
   4) Dotace MŠ
   5) Ocenění prací při napojení vodojemu Jíloviště na přívodní řad VOKu
   6) Informace o projednávání ÚP
   7) Informace pošta

8. Diskuse a dotazy občanů

Ing. Vladimír Dlouhý
 starosta